Υπηρεσίες GDPR

CODEWILD SOFTWARE HOUSE

Διαμορφώνουμε όλα τα έργα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του GDPR

gdpr kataskevi istoselidon eshop pliroforiki codewild

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η Codewild Software House προσφέρει:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, όσο και σε νομικό επίπεδο.
 • Σύνταξη Compliance Plan, με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR
 • Τεχνολογικές λύσεις που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών
 • Παραμετροποίηση υφιστάμενων συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.

CODEWILD SOFTWARE HOUSE

Υπηρεσίες GDPR

Μετά από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας και διαβουλεύσεων, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετέπειτα, θα πρέπει να συμμορφωθούν όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Τα πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, είναι εξαιρετικά υψηλά, αγγίζοντας δυνητικά τα 20 εκατ. Ευρώ ή το 4% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης/οργανισμού.

Κάθε εταιρεία, φορέας, οργανισμός, τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού τομέα, που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης GDPR, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του και αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια.
Αυτά μπορεί να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ατόμου, το φύλο του, την ηλικία του, τον τόπο διαμονής, την οικογενειακή του κατάσταση, την εργασιακή του σχέση αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως τις συνήθειες του, και τις προτιμήσεις του.

Η κάθε εταιρεία πρέπει να εξετάσει την αλλαγή ή και προσαρμογή των διαδικασιών της καθώς και των πληροφοριακών της συστημάτων για να συμμορφωθεί με όρους όπως:

 • Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
 • Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση
 • Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling)
 • Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data)
 • Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ’ απαίτηση.
 • Εφαρμογή της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα»
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης στον Κανονισμό και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Επικοινωνήστε με την Codewild

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε μας, για να ενημερωθείτε εκτενέστερα για τις υπηρεσίες μας. Θα χαρούμε πολύ, να σας υποδεχτούμε στο χώρο μας.

Ναπολέοντος Ζέρβα 5, Ιωάννινα

Φόρμα Επικοινωνίας

Όροι Χρήσης

codewild logo favicon

Ωχ και άλλο newsletter?

Μην ανησυχείς! Δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε εκνευριστικοί. Απλά πιστεύουμε ότι για να βρίσκεσαι εδώ πολύ πιθανόν να σε ενδιαφέρουν τα άρθρα τεχνολογίας και digital marketing που δημοσιεύουμε κατα καιρούς. Τι λες?

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!

Pin It on Pinterest