Έρευνα και Ανάπτυξη

research development

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Εφαρμογών, της Codewild ειδικεύεται στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων, υλοποιώντας εφαρμογές που καλύπτουν εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Ενοποίηση συστημάτων

system integration

Μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα ενός πληροφοριακού συστήματος έχει η δυνατότητα διασύνδεσης του και διαλειτουργικότητάς του, με τρίτες εφαρμογές. Πολλές φορές, η χρήση μιας αποδεδειγμένης πλατφόρμας ενοποιημένη με κάποιες άλλες διαφορετικών κατασκευαστών, μπορεί να αποτελέσει τη βέλτιστη λύση από πλευράς δυνατοτήτων, κόστους και χρόνου υλοποίησης, σε σχέση με την ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής. Η σωστή επιλογή τεχνολογικών λύσεων και η μεταξύ τους διασύνδεση (integration), επιτυγχάνονται μόνο με συνεχή έρευνα γύρω από προϊόντα, τεχνολογίες και εφαρμοσμένα πρότυπα.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

development

Διαθέτοντας μηχανικούς λογισμικού με μακροχρόνια εμπειρία στην ανάλυση και τον προγραμματισμό εφαρμογών, η εταιρεία παρέχει άρτιες λύσεις λογισμικού με εκτενή αξιοποίηση της πλατφόρμας .ΝΕΤ επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα, με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση των ολοένα αυξανόμενων δυνατοτήτων της. Στα πλαίσια της υλοποίησης κάθε ολοκληρωμένης λύσης, συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες Τεχνικής Τεκμηρίωσης, UAT, Stress Testing.

Business Intelligence

business intelligence

Κάθε ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση πλαισιώνεται από υποσυστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας, που βοηθούν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε μια επιχείρηση. (Data Mining). Με την χρήση σύγχρονων αλγορίθμων Επιχειρησιακής Έρευνας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και εφαρμόζοντας τη σε πληροφοριακά συστήματα, επιτυγχάνουμε βέλτιστα αποτελέσματα στα διοικητικά μιας επιχείρησης.