loader image

Κοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Tίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των επιτρόπων κ. Γιούροβα και κ. Γκαμπριέλ με την ευκαιρία της ημέρας προστασίας των δεδομένων:

«Η φετινή ημέρα προστασίας των δεδομένων γιορτάζεται οκτώ μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στις 25 Μαΐου 2018. Είμαστε περήφανοι που έχουμε τους ισχυρότερους και πιο σύγχρονους κανόνες για την προστασία των δεδομένων στον κόσμο, οι οποίοι καθίστανται παγκόσμιο πρότυπο. Η υπόθεση Facebook/Cambridge Analytica και οι πρόσφατες παραβιάσεις δεδομένων κατέδειξαν ότι πράττουμε το σωστό. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, αλλά και η προστασία των δημοκρατιών μας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικονομιών μας που βασίζονται στα δεδομένα.
Ένας από τους κύριους στόχους του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων είναι να ενδυναμώσει τους πολίτες και να τους δώσει μεγαλύτερο έλεγχο ενός από τους πιο πολύτιμους πόρους στη σύγχρονη οικονομία – των δεδομένων τους. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο αυτό είναι να γνωρίζουν οι πολίτες απόλυτα τα δικαιώματά τους και τις συνέπειες των αποφάσεών τους.

Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα των νέων κανόνων. Οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο τη σημασία της προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων τους. Και ασκούν πλέον τα δικαιώματα αυτά, όπως διαπιστώνουν οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων στην καθημερινή τους εργασία. Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν λάβει μέχρι σήμερα πάνω από 95.000 καταγγελίες από πολίτες.

Οι αρχές προστασίας δεδομένων εφαρμόζουν επίσης τους νέους κανόνες και συντονίζουν καλύτερα τις ενέργειές τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Καθοδηγούν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και τους πολίτες και τους εξηγούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η πρακτική εφαρμογή από τα κράτη μέλη έχει προχωρήσει αρκετά. Ωστόσο, αναμένουμε τα πέντε εναπομένοντα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα νομικά τους πλαίσια στους νέους κανόνες ενωσιακής κλίμακας το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ελλείψεις και για να βοηθήσει στην πλήρη κάλυψη της ΕΕ από τους κανόνες για την προστασία δεδομένων το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει σαφής σύγκλιση σε διεθνές επίπεδο προς ένα σύγχρονο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Αυτό διευκολύνει τις ανταλλαγές δεδομένων και υποστηρίζει το εμπόριο. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η πρόσφατη έγκριση των διαπιστώσεών μας σχετικά με την αμοιβαία επάρκεια με την Ιαπωνία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε τον μεγαλύτερο χώρο ελεύθερης και ασφαλούς ροής δεδομένων στον κόσμο. Σήμερα, η Ευρώπη δεν διασφαλίζει μόνο αυστηρούς κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της, αλλά πρωτοστατεί παγκοσμίως.»

Από την έναρξη ισχύος του GDPR, τον Μάιο του 2018 η Ε.Ε. έχει καταγράψει μπαράζ παραβιάσεών του, ενώ έχει επιβάλει ελάχιστα πρόστιμα.
Ειδικότερα οι παραβιάσεις που καταγράφηκαν ανέρχονται σε 60.000 τη στιγμή που τα πρόστιμα δεν έχουν ξεπεράσει τα 100.
95.180 καταγγελίες σε εποπτικές αρχές και 41.502 γνωστοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων μέχρι σήμερα – CCTV, telemarketing και προωθητικά email οι κυριότεροι λόγοι καταγγελιών.

Ένα απο τα υψηλότερα είναι το πρόσφατο πρόστιμο ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε από τη γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων (CNIL) στη Google για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς να λάβει την απαιτούμενη άδεια.

Στη Γερμανία, οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ σε μια εταιρεία επειδή δεν προνόησε να προστατεύσει τους κωδικούς των εργαζομένων. Στην Αυστρία επιβλήθηκε πρόστιμο 4.800 ευρώ για τη λειτουργία ενός μη εγκεκριμένου συστήματος CCTV.
Ο αριθμός και το μέγεθος των προστίμων, εξαιρουμένου του προστίμου στη Google, θεωρούνται χαμηλά μέχρι στιγμής σε σύγκριση με τον αριθμό των παραβιάσεων.  Το γεγονός αυτό πάντως αποδίδεται εν μέρει στο ότι οι ρυθμιστικές αρχές σε ορισμένες χώρες επιχειρούν ακόμη να προσαρμοστούν  στους νέους αυξημένους ρόλους εποπτείας που έχουν πλέον αναλάβει.

Είναι η επιχείρησή σας συμμορφωμένη με τον νέο κανονισμό του GDPR; Η Codewild Software House είναι πιστοποιημένη με το DPO Certification (Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων).
Δείτε τις υπηρεσίες μας και συμμορφωθείτε και σεις με τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό.